PowerSploit包装说明

PowerSploit是一系列可以在授权的渗透测试可以用于后期开发方案微软的PowerShell脚本。

资料来源:https://github.com/mattifestation/PowerSploit
PowerSploit首页 | 卡利PowerSploit回购

  • 作者:马修Graeber
  • 许可:BSD 3条

PowerSploit目录

[email protected]:~# ls -l /usr/share/powersploit/
total 52
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 11 15:10 AntivirusBypass
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 11 15:10 CodeExecution
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 11 15:10 Exfiltration
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 11 15:10 Persistence
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 11 15:10 PETools
-rw-r--r-- 1 root root 3542 Jun 11  2013 PowerSploit.psd1
-rw-r--r-- 1 root root   89 Jun 11  2013 PowerSploit.psm1
-rw-r--r-- 1 root root 8900 Jun 11  2013 README.md
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 11 15:10 Recon
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 11 15:10 ReverseEngineering
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 11 15:10 ScriptModification